gezinstherapie

In een gezin hebben alle leden invloed op elkaar.

Wanneer een van de gezinsleden problemen heeft en zich niet prettig voelt reageren anderen daar altijd op. Vaak laat een iemand zien dat er iets niet goed gaat in het gezin: heel vaak is dat een van de kinderen. Die geeft dan aanleiding om hulp te gaan zoeken: dit kind gedraagt zich anders, luistert niet goed, gaat niet goed op school, is stil of teruggetrokken.

Het is dan van belang dat dit kind met zijn of haar gezin gezien wordt.
In plaats van de vraag: 'wat is er mis met dit kind?', vragen we ons af: wat mist dit kind in dit gezin?
Voor ouders is dit vaak lastiger. Hun kind houdt hen een spiegel voor.
Gelukkig kunnen veel ouders hun kind hier ook dankbaar voor zijn en willen ze zichzelf en hun kind helpen door te leren er beter naar te luisteren.

Gezinstherapie door Wilma Boumans

Wat er dan in gezinstherapie gebeurt, is afhankelijk van het probleem. Soms is het belangrijk dat ouders geholpen worden om op een lijn te komen of kan het zijn dat zij extra tips nodig hebben.
Ook kan het zijn dat ouders hun kinderen beter leren begrijpen en dat de gezinsleden met elkaar in gesprek komen. Door middel van Emotionally Focused Family Therapie (EFFT) kunnen onvervulde wensen van de gezinsleden verhelderd worden met als uiteindelijke doel dat ieder zich gehoord en gezien voelt. Ouders kunnen zich dan weer richten op hun opvoedingstaken en kinderen kunnen zich weer richten op hun ontwikkelingstaken!
Meer informatie over EFFT vindt u op de site www.EFT.nl

Olifant

De kamer is donker.
Op de tast voelen we,
allemaal.

De een voelt een slurf:
het lijkt wel een tuinslang
De ander een poot:
nee, 't is een pilaar.
Een oor: een waaier
Een rug: een troon van leer

Allen voelen een deel,
en denken aan het geheel.

Wat we nodig hebben is licht,
een enkele kaars volstaat
en weg zijn de verschillen

uit: Rumi
Gedichten

 Haarlem | 06-46564636 | | Privacy policy