individuele therapie

Individuele therapie

In alle fasen van je leven kun je op een punt komen waarbij je het gevoel hebt ‘vast te lopen’.
Je vraagt je bijvoorbeeld af waarom bepaalde patronen in je gezin of in je werk zich steeds herhalen.
Of je voelt je eenzaam ondanks dat er mensen om je heen zijn.
Ook kan het zijn dat je telkens kortdurende relaties hebt of elke keer de ‘verkeerde’ partner treft.
Dan kan individuele therapie je vooruit helpen.
In deze therapie gaan we je vraag onderzoeken.
Daarbij maken we vaak gebruik van de ervaringen uit jouw gezin van herkomst. Wat is de geschiedenis van jouw gezin en wat heeft dat voor jouw leven betekent.
We leggen van daaruit de verbinding met je huidige vraag. Vaak zijn huidige patronen in je leven heel goed te begrijpen vanuit je familiegeschiedenis. Door dit verband te zien krijg je de mogelijkheid om patronen te veranderen.

Voorbeelden uit de praktijk

Een jonge meid van 18 jaar kon zich moeilijk concentreren op school.
Ze had steeds minder zin om naar huis te gaan. De sfeer in huis was om te snijden. Ze maakte zich ernstig zorgen over haar ouders, over hoe het tussen hen ging. Ze wist niet wat ze moest doen. Ze wilde er zijn voor haar ouders en zussen en tegelijkertijd wilde ze bij hen vandaan.

Een jonge vrouw, 20 jaar, was bijna overspannen toen ze door de huisarts werd doorverwezen. Ze was altijd bezig om voor anderen te zorgen en schoot er zelf bij in. Daar werd ze erg moe van. Nooit hielden anderen eens rekening met haar. Terugkijkend op haar leven werd duidelijk waarom ze moeilijk haar grenzen kon aangeven. Toen dit duidelijk werd kon zij meer en beter voor zichzelf gaan zorgen.

Individuele therapie door Wilma Boumans

Een vrouw van 40 jaar, merkte dat ze op haar werk telkens in een positie kwam die haar niet beviel. Ze was tevreden met haar gezin. Door te onderzoeken wat deze positie met haar geschiedenis, haar gezin van herkomst te maken had, werd voor haar duidelijk wat maakte dat zij in die positie kwam. Hierna kon ze een keuze maken: blijf ik in die oude (veilige) positie of ga ik het anders doen? Deze vrouw koos voor het laatste. Dat hield onder andere in dat ze anders ging reageren op haar collega’s en hierdoor haar positie kon veranderen.

Voor wie

Mensen met levensvragen op diverse gebieden kunnen bij mij terecht.
De leeftijden lopen uiteen van 16 tot 90 jaar.
Bij de aanmelding of tijdens de kennismaking bespreken we uw vraag en wordt duidelijk of ik u daarbij kan helpen. Wanneer er sprake is van problematiek waarmee u elders beter geholpen wordt, kan ik u bij uw keuze adviseren.

 Haarlem | 06-46564636 | | Privacy policy